تمامی منابع نور سرد مورد استفاده در پزشکی توسط یک لامپ که میتواند زنون و یا LEDباشد کار کنند. البته در ایران اکسر منابع نور سرد مورد استفاده در بیمارستان ها ساخت برند Storz آلمان میباشد که از مدل های قدیمی منابع نور سرد شرکت Storz میباشند و و از لامپ زنون در طراحی آنها استفاده شده است.

لامپ زنون Cermax PE175BFA بهترین لامپ زنون 175 وات در تمامی جهان میباشد، لامپ زنون Cermax PE175BFA ساخت کمپانی سرشناس آمریکایی EXCELITAS میباشد.

مشخصات فنی لامپ زنون Cermax مدل PE175BFA

Reflector Type: Parabolic

Body Type: Ceramic

Total Visible Output: 2200 Lumens

Power – Nominal: 175 Watts

Power – Range: 150-200 Watts

Current – Nominal: 14 Amps (DC)

Current – Range: 12-16 Amps (DC)

Ignition Voltage: 23-35 kilovolts (system dependent)

Operating Voltage – Nominal: 12.5 Volts (DC)

Operating Voltage – Range: 11-14 Volts (DC)

Lifetime: 1000 hours typical

Temperature: 150° C (maximum)

Radiant Output: 25 Watts

UV Output (<390 nm): 1.2 Watts

IR Output (>770 nm): 14 Watts