لارنگوسکوپ چیست؟

لارنگوسکوپ چیست؟

لارنگوسکوپ از دو کلمه‌ی laryng (حنجره) و scope ( نمایش) تشکیل شده است. لارنگوسکوپ وسیله ای برای دیدن حنجره می‌‍‌باشد و به عبور یک لوله تراشه از نای کمک می‌کند. ٰاین وسیله از یک دسته که دارای باتری است و یک تیغه که دارای لامپ نور است تشکیل شده است.هنگامی که تیغه باز می‌شود و برای استفاده در محل قفل می‌شود،چراغ روشن می‌گردد.

تیغه لارنگوسکوپ از یک بدنه استیل زنگ نزن تشکیل شده است که توسط لوله حاوی فیبر نوری نور دریافت شده از بدنه را به نوک تیغه منتقل می‌کند.هندل دستگاه شامل لامپ و قسمت نگه‌دارنده تیغه، بدنه و درپوش انتهایی هندل می‎باشد.

انواع لارنگوسکوپ

لارنگوسکوپ استاندارد: در این نوع لارنگوسکوپ چراغ روی تیغه قرار دارد. این نوع قرار گیری چراغ باعث غیرقابل اتوکلاو شدن لارنگوسکوپ میگردد زیرا وجود اتصالات الکتریکی حساس به حرارت می‌باشد.

لارنگوسکوپ فایبراپتیک: لامپ روی هندل قرار دارد و نور تولید شده توسط فیبرهای نوری که روی تیغه قرار دارند به نوک تیغه متصل می‌شود. قسمت الکتریکی روی تیغه مشاهده نمی‌شود و این باعث می‌شود بتوان تیغه را اتوکلاو کرد.

تیغه‌ها نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  1. تیغه های منحنی یا ایمک(macintosh)
  2. تیغه‌های صاف یا میلر(Miller): در دو سایز 0و 00 مخصوص اطفال استفاده می‌شود.

هندل‌ها در سایزهای مختلفی ساخته می‌شوند، ترجیحا از هندل سایز کوچکتر برای تیغه‌های صاف استفاده میشود تا آسیبی به حنجره کودکان و ی نوزادان نرسد.

در قسمت درپوش دستگاه فری وجود دارد که این فنر به منظور فشردن باتری ها درون بدنه هندل و برقراری اتصال الکتریکی منفی باتری است،این اتصال قطب منفی باتری به بدنه هندل متصل شده و در نهایت اتصال بدنه کارتریج حاوی لامپ را فراهم می‌کند. همنین قسمت انتهایی کارتریج به قطب مثبت باتری متصل می‌شود.

ساختار کارتریج: درپوش محافظ لامپ،لامپ،فنر داخلی آن که به منظور اتصال پین مثبت باتری و لامپ استفاده می‌شود.

بخش فنری درپوش
کارتریج
کارتریج لارنگوسکوپ