تعمیرات تخصصی باتری دریل ارتوپدی System 6  به ضمانت کارکرد صحیح باتری روی شارژر و Ready شدن و کم کردن سایکل باتری. 

 

تعمیر باتری انواع دریل ارتوپدی و تعمیر باتری دریل Stryker